شناور بریتانیایی از افریقا تا امریکا شنا می‌کند

شناور بریتانیایی از افریقا تا امریکا شنا می‌کند

یک مرد ۳۸ سالۀ بریتانیایی مسافت ۳۲۰۰ کیلومتر میان سنگال در افریقا و برازیل در قارۀ امریکا را شنا می‌کند و می خواهد نخستین فردی باشد که اقیانوس اطلس را با شنا می‌پیماید. بن هوپر که در گذشته عضو پولیس نظامی بریتانیا بود...