موانع سیسماتیک سد راه توزیع شناسنامه به کوچی‌های هرات

موانع سیسماتیک سد راه توزیع شناسنامه به کوچی‌های هرات

مسئولان در اداره امور کوچی های هرات می گویند که حلقاتی در این ولایت وجود دارد که مانع توزیع شناسنامه به کوچی‌های می‌شوند.   محمد رسول بشرمل رئیس این اداره به تلویزیون چکاد می گوید که حلقاتی در درون حکومت و استخبارات...