روند توزیع شناسنامه در ولسوالی فارسی ختم شده است

روند توزیع شناسنامه در ولسوالی فارسی ختم شده است

مسئولان در ولسوالی فارسی هرات می‌گویند که روند توزیع شناسنامه کاغذی به ساکنان این ولسوالی متوقف شده است.   «محمد مشفق» ولسوال فارسی هرات در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که کارمندان سیار اداره توزیع شناسنامه فقط...