روند توزیع شناسنامه کاغذی در غور کاهش یافته است

روند توزیع شناسنامه کاغذی در غور کاهش یافته است

مسئولان اداره محلی در ولایت غور گفته اند که روند توزیع شناسنامه کاغذی در این ولایت نسبت به گذشته کاهش یافته است.   «عبدالحی خطیبی» سخنگوی والی غور در گفتگو با تلویزیون چکاد گفت  که همزمان با ختم ثبت نام رای دهندگان...