توزیع شناسنامه های کاغذی در مرکز غوریان جریان دارد

توزیع شناسنامه های کاغذی در مرکز غوریان جریان دارد

مسئولان در ولسوالی غوریان هرات می‌گویند که توزیع شناسنامه های کاغذی همچنان در مرکز این ولسوالی جریان دارد.   «فرهاد خادمی» ولسوال غوریان به تلویزیون چکاد گفت که توزیع شناسنامه های کاغذی که برای ۳ ماه در مرکز و...