استفاده از کپی شناسنامه در روند ثبت نام رای دهی لغو شد

استفاده از کپی شناسنامه در روند ثبت نام رای دهی لغو شد

مسئولان در اداره کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که بعد از مخالفت‌های شدید مردم و برخی از مسئولان مبنی بر استفاده کپی شناسنامه در ثبت نام رای دهی، این کمیسیون تصمیم گرفته که از اصل شناسنامه در انتخابات استفاده...