شمارش معکوس برای توزیع شناسنامه ها و برگزاری انتخابات

شمارش معکوس برای توزیع شناسنامه ها و برگزاری انتخابات

شمارش معکوس برای توزیع شناسنامه ها و برگزاری انتخابات   معاون سخنگوی ریاست اجراییه ، روز پنج‌شنبه در یک نشست خبری، از تکمیل آماده‌گی‌ها برای توزیع شناسنامه های الکترونیکی و تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی...