روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی امروز آغاز شد

روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی امروز آغاز شد

ارگ ریاست جمهوری امروز پنجشنبه ۱۳ ثور، از آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی خبر می‌دهد.   مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفت که «اشرف غنی» رئیس جمهور کشور با گرفتن اولین شناسنامه الکترونیکی...