توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی نباید سیاسی شود

توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی نباید سیاسی شود

فرمانده پلیس قندهار می‌گوید که توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی یک پروسه ملی بوده و نباید سیاسی شود.   جنرال عبدالرازق فرمانده پلیس قندهار افزد که تمامی مراحل قانونی توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی طی شده و هیچ مشکل در...