روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی بزودی عملی می‌شود

روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی بزودی عملی می‌شود

سخنگوی رئیس جمهور غنی گفت که روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی با اراده جدی حکومت عملی خواهد شد.   شاه حسین مرتضوی سخنگوی رئیس جمهور غنی در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که با آغاز فصل نو و سال جدید، برای نخستین‌بار...