۵۰۰ کارمند برای توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی استخدام می‌شوند

۵۰۰ کارمند برای توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی استخدام می‌شوند

مقام‌ها در وزارت امور داخله گفته‌اند که در حدود ۵۰۰ کارمند تازه برای توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی استخدام می‌شوند. به اساس خبرنامۀ وزارت امور داخله، رییس‌جمهور غنی به این وزارت دستور داده است که در نخستین گام‌ها در...