نگرانی فعالان مدنی هرات از تأخیر در روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیک

نگرانی فعالان مدنی هرات از تأخیر در روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیک

برخی از فعالان مدنی و نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان به شدت از تاخیر در روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی انتقاد می‌کنند و رهبران حکومت را بی پروایی در راستای توزیع این شناسنامه‌ها متهم می‌کنند. با این وجود، سیاسی...