سکوت حکومت در پیوند به توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی شکسته شد

سکوت حکومت در پیوند به توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی شکسته شد

توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی تا شش هفته دیگر در کابل آغاز می‌شود و پس از آن مرحله سراسری توزیع این شناسنامه‌ها در ولایت‌های مختلف آغاز می‌شود. همایون محتاط، رییس ادارۀ توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در یک نشست خبری...