کمیسیون کشفی – امنیتی برای شناسایی عاملان جرائم در هرات به کارش آغاز کرد

کمیسیون کشفی – امنیتی برای شناسایی عاملان جرائم در هرات به کارش آغاز کرد

از دو هفته به این‌سو، کمیسیون کشفی – امنیتی پولیس هرات، برای شناسایی عاملان جرائم در چوکات زون ۶۰۶ انصار، به کارش آغاز کرده است. سیدعمر نائب‌زاده، رییس تحقیقات جنایی فرماندهی زون ۶۰۶ انصار، از مسئولان کشفی و...