شناسایی شدن ‘هماهنگ کننده’ حملات پاریس و بروکسل

شناسایی شدن ‘هماهنگ کننده’ حملات پاریس و بروکسل

یک منبع آگاه اطلاعاتی گفته است که یک جهادی بلژیکی-مراکشی که در سوریه فعالیت می کند عامل سازماندهی حملات مرگبار پاریس و بروکسل تلقی می شود. تیم های اطلاعاتی چند ماه است برای شناسایی مردی به نام ابواحمد، که در جذب شماری از...