شمال شرق نیجریه در بحران مواد غذایی به سرمی‌برد

شمال شرق نیجریه در بحران مواد غذایی به سرمی‌برد

سازمان های امدادی نسبت به کمبود شدید مواد غذایی در شمال شرق نایجریا که از مناطق اصلی فعالیت بوکوحرام است، هشدار می دهند. اما رئیس جمهور این کشور می گوید که مرحله اصلی مبارزه با این سازمان تروریستی به پایان رسیده...