شماری از اعضای پولیس برای بیگانگان جاسوسی می‌کنند

شماری از اعضای پولیس برای بیگانگان جاسوسی می‌کنند

نیروهای استخباراتی حکومت بین گروه‌های مخالف مسلح در هرات رخنه کرده و درصدد تضعیف این گروه‌ها هستند. محمد نعیم غیور مدیر استخبارات فرماندهی امنیه ولایت هرات دریک مصاحبه اختصاصی به تلویزیون چکاد با ابراز این مطلب گفت که...