شماری از اتباع خارجی به اتهام دست داشتن در کودتای ترکیه دستگیر شدند

شماری از اتباع خارجی به اتهام دست داشتن در کودتای ترکیه دستگیر شدند

معاون نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه از پیگرد قضایی ۱۰ شهروند خارجی در این کشور به ظن دست داشتن در کودتای اخیر خبر داد. نعمان کورتولموش، معاون نخست وزیر ترکیه گفت: از ۱۰ شهروند خارجی که تحت پیگرد قرار گرفته بودند ارتباط ۹ نفر...