تاکید مجلس نمایندگان به شدت بخشیدن عملیات شفق ۲

تاکید مجلس نمایندگان به شدت بخشیدن عملیات شفق ۲

مجلس نمایندگان شدت بخشیدن به اجرای عملیات نظامی شفق ۲ را در فصل زمستان برای سرکوب مخالفین مسلح موثر می‎داند. عبدالرئوف ابراهیمی رییس این مجلس در نشست عمومی امروز گفت: " با توجه به حضور شورشیان گروه داعش در افغانستان سال...