کمیسیون مستقل انتخابات وعده به برگزاری این روند توام با شفافیت می‌دهد

کمیسیون مستقل انتخابات وعده به برگزاری این روند توام با شفافیت می‌دهد

اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات امروز در نشست خبری از برگزاری انتخابات شفاف به مردم اطمینان دادند. رییس جدید کمیسیون مستقل انتخابات در نخستین نشست خبری این کمیسیون خواستار همکاری نهادهای ملی و بین المللی برای...