شعارهای مرگ بر ایران در واشنگتن

شعارهای مرگ بر ایران در واشنگتن

شماری از مخالفان توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران در واشنگتن، پایتخت آمریکا، تجمع کرده‌اند. تجمع مخالفان توافق هسته‌ای در حالی صورت می‌گیرد که تقریباً به‌طورقطع راهی برای جلوگیری از تصویب نهایی آن در آمریکا...