شش نفر از سوی امنیت ملی در قندهار بازداشت شدند

شش نفر از سوی امنیت ملی در قندهار بازداشت شدند

ادارۀ امنیت ملی قندهار می‌گوید، شش تن را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی بازداشت کرده‌اند. در خبرنامۀ این اداره آمده است که این افراد اعتراف کرده اند که می‌خواستند در ولسوالی‌های شاه ولی کوت، خاکریز و میوند...