شریفی: سال جاری خونین‌ترین سال برای خبرنگاران بوده است

شریفی: سال جاری خونین‌ترین سال برای خبرنگاران بوده است

بر اساس گزارش کمیته مصونیت خبرنگاران شش ماه اول سال جاری خونین‌ترین زمان برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در کشور بوده است. این کمیته می‌گوید که میزان خشونت در شش ماه اول سال ۲۰۱۶ میلادی در مقایسه با شش ماه اول سال...