شرکت برشنا قرار داد پروژه سب استیشن نور جهاد را با یک شرکت چینی امضا کرد

شرکت برشنا قرار داد پروژه سب استیشن نور جهاد را با یک شرکت چینی امضا کرد

شرکت برشنا قرار داد پروژه سب استیشن نور جهاد ولایت هرات را روز گذشته با حضور نمایندگان این ولایت با یک شرکت چینی در کابل به امضا رساند. دیزاین، تهیه تدارکات و تجهیزات، نصب، تست و منتاژ سب استیشن ۱۱۰/ ۲۲۰ کیلو ولت، به ظرفیت...