بدهکاری ده ساله یک شرکت هوایی پاکستان از افغانستان

بدهکاری ده ساله یک شرکت هوایی پاکستان از افغانستان

مسئولان وزارت مالیه می‌گوید که شرکت هواپیمایی پاکستانی (پی ای ا)، از سال ۲۰۰۵ به این سو مالیاتش را به حکومت افغانستان نپرداخته است. اجمل عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه گفته است: “این دولت مکلف است تا بدهی هایش را...