تاسیس یک شرکت برای عرضه مواد خام پلاستیکی در هرات

تاسیس یک شرکت برای عرضه مواد خام پلاستیکی در هرات

همایشی تحت نام خودکفایی صنعت پلاستیک، pvc، و نحوه تطبیق تکنالوژی معاصر، امروز در اتاق های تجارت صنایع ولایت هرات برگزارشد.   حمیدالله خادم رییس اتاق‌های تجارت و صنایع ولایت هرات می‌گوید، قبل از این روزانه ده ها تن...