شرکت مردم ایتالیا در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی این کشور

شرکت مردم ایتالیا در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی این کشور

ایتالیایی ها فردا به پای صندوق رای می روند تا در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی شرکت کنند. این همه پرسی به درخواست ماتئو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا صورت می گیرد که خواستار کاهش نقش سنا و افزایش قدرت مرکزی است. ماتئو رنتزی پیش...