شورای ولایتی فعالیت شرکت ترانسپورتی احمد شاه ابدالی را مسدود کرد

شورای ولایتی فعالیت شرکت ترانسپورتی احمد شاه ابدالی را مسدود کرد

شورای ولایتی هرات فعالیت شرکت ترانسپورتی احمد شاه ابدالی در هرات را مسدود کرد. این شورا از مسئولان این شرکت خواسته تا بابت رویداد مرگبار ترافیکی در مسیر بزرگ‌راه هرات-قندهار به بازماندگان این رویداد غرامت بپردازد. پس...