شرکت بن لادن ۵۰ هزار کارگر خارجی خود را اخراج کرد

شرکت بن لادن ۵۰ هزار کارگر خارجی خود را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت ساختمانی"گروه ساختمانی سعودی"حدود پنجاه هزار نفر از کارگران خود را اخراج کرده است. روزنامه الوطن چاپ عربستان به نقل از منابعی که نام آن‌ها را فاش نکرد نوشت این گروه به قرارداد خود با ۵۰...