شرکت تولیدی برق غضنفر گروپ در آستانه فعالیت در بلخ

 شرکت تولیدی برق غضنفر گروپ در آستانه فعالیت در بلخ

منابع در ولایت بلخ از فعال شدن شرکت تولیدی برق غضنفر گروپ برای کاهش مشکلات ساکنان در این ولایت خبر می‌دهند.   «شیر احمد سپاهی‌زاده» رئیس تجارت و صنایع ولایت بلخ گفت که در حال حاضر تمام کارهای ابتدایی این شرکت تمام شده...