سرانجام اعتصاب کاری شرکت‌های باربری خاتمه یافت

سرانجام اعتصاب کاری شرکت‌های باربری خاتمه یافت

ریاست اجرائیه کشور گفته است که اتحادیه شرکت‌های باربری که چندی قبل به دلیل اخاذی‌های غیرقانونی دست به اعتصاب زده بودند روز این اعتصاب را پایان دادند. این ریاست با نشر خبر نامه‌ای گفته است که عبدالله عبدالله، شام روز...