شرقی ها در پی اصلاح حکومت وحدت ملی

شرقی ها در پی اصلاح حکومت وحدت ملی

شماری از بزرگان زون شرق در نشستی حکومت فعلی را به باد انتقاد گرفته، می‌گویند که حکومت به مشکلات ولایت‌های مشرقی توجهی ندارد.   سید اکرام ،صالح‌ محمد صالح ،وژمه ساپی، ظاهر قدیر، حضرت‌ علی و میرویس یاسینی اعضای شورای...