شدت یافتن جرائم برخاسته از نفرت در پی پیروزی ترامپ

شدت یافتن جرائم برخاسته از نفرت در پی پیروزی ترامپ

یک گروه برجسته حقوق مدنی در آمریکا می گوید که در پی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات تقریبا ۹۰۰ مورد آزار را ثبت کرده است. مرکز حقوقی فقر در جنوب"اس پی ال سی ازآقای ترامپ خواسته است "برای مقابله با این رفتارها قاطعانه عمل...