شدت یافتن اختلافات درون گروهی میان طالبان

شدت یافتن اختلافات درون گروهی میان طالبان

بستگان ملا عمر رهبر سابق طالبان از عضویت با ملا اختر منصور رهبر جدید این گروه دست می‌کشند. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان که با منابع طالبان افغانستان در اتباط است، به نقل از این منابع نوشت: ‘یعقوب’ فرزند ملاعمر و...