شخصیت خود را در پنج گام بشناسید

شخصیت خود را در پنج گام بشناسید

برای اینکه علایق و عدم ‌علایق خودتان را مشخص کنید، وقت بگذارید و این کار را برحسب نظر دیگران انجام ندهید. خودتان تصمیم بگیرید. چطور در ۵ قدم خودتان را به طور کامل بشناسید: ۱. شخصیت خودتان را بشناسید. شناخت شخصیت خودتان...