شب گذشته یک سرباز پولیس ملی در هرات ترور شد

شب گذشته یک سرباز پولیس ملی در هرات ترور شد

شب گذشته یک سرباز پولیس ملی در ولسوالی گذره هرات به ضرب شلیک گلوله از بین رفت. مسئولان بیمارستان مرکزی هرات گفتند که این سرباز به اثر شدت خونریزی در بین راه حین انتقال به این مرکز درمانی جان داد. محمد رفیق شیرزی مدیر...