شبیخون ناکام طالبان برای تصرف یک کمپ نظامی در شیندند

شبیخون ناکام طالبان برای تصرف یک کمپ نظامی در شیندند

طالبان به هدف تصرف یک کمپ نظامی واقع در ولسوالی شیندند .شب گذشته به این مکان حمله کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات با تایید این رویداد گفت این حمله طالبان سبب درگیری شدید بین نیروهای امنیتی و این گروه شد. به گفته...