شبکه آبرسانی در شرق شهر فیروزکوه به بهره برداری سپرده شد

شبکه آبرسانی در شرق شهر فیروزکوه به بهره برداری سپرده شد

شبکه آبرسانی که به کمک ساکنان روستای وردک ها و یک شرکت خصوصی ساخته شده، به بهره برداری سپرده شد.   عبدالبصیر عارفی، مسئول این شرکت صبح امروز هنگام افتتاح این شبکه آبرسانی گفت که آنان بیش از ۲۵۰ خانه را با سیستم به روز...