شبکه نهادهای مدنی غور: تحصن کنندگان با بی‌مهری حکومت مرکزی مواجه شده اند

شبکه نهادهای مدنی غور: تحصن کنندگان با بی‌مهری حکومت مرکزی مواجه شده اند

خدایار واقف رئیس شبکه نهادهای مدنی ولایت غور می‌گوید: نزدیک به ده روز می‌شود که خیمه تحصن به پا کرده اند اما تا اکنون با بی‌مهری‌های حکومت مرکزی مواجه شده اند.   او گفت هر چند قرار بود روز گذشته یک هیات به خاطر...