شبکه‌ی آبیاری روستای «بنفشک» هرات بازسازی می‌شود

شبکه‌ی آبیاری روستای «بنفشک» هرات بازسازی می‌شود

مقام‌های وزارت زراعت کشور گفته اند که کانال آبیاری روستای "بنفشک" ولسوالی کرخ ولایت هرات بازسازی خواهد شد.   در خبرنامه که از سوی دفتر مطبوعات وزارت زراعت کشور به نشر رسیده آمده است که این کانال آبیاری از طریق برنامه...