رد شایعاتی مبنی بر برکناری برخی از مقام های امنیتی هرات

رد شایعاتی مبنی بر برکناری برخی از مقام های امنیتی هرات

در پی سفر رییس جمهوری به هرات، گفته هایی مبنی بر برکناری مقامات ارشد امنیتی وجود دارد.   این در حالیست که طی سفر رئیس جمهور غنی به هرات در فضای مجازی خبرهایی مبنی بر برکناری برخی مقام های امنیتی هرات به شمول فرمانده و...