شاگردان دختر در لوگر از حق آموزش محروم شدند

شاگردان دختر در لوگر از حق آموزش محروم شدند

طالبان رفتن دختران را به صنوف بلندتر از صنف چهارم مکاتب در ولسوالی‌های برکی برک و چرخ ولایت لوگر منع قرار دادند، از آن زمان تا حال ۲۲ مکتب به روی دختران مسدود شده است. محمد اکبر ستانکزی رییس معارف ولایت لوگر گفت که با...