۲۴ افسر در ارتباط با حمله به پایگاه ۲۰۹ شاهین از کار برکنار شدند

۲۴ افسر در ارتباط با حمله به پایگاه ۲۰۹ شاهین از کار برکنار شدند

مقام‌های وزارت دفاع ملی، در پیوند به حمله مهاجمان مسلح به پایگاه ۲۰۹ شاهین در ولایت بلخ، ۲۴ افسر این پایگاه را از کار شان برکنار کرده است. دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع می‌گوید که این افراد شامل افسران بلند رتبه نیز...