گروه شاهین آزادی کردستان مسئولیت حمله مرگبار ترکیه را به دوش گرفت

گروه شاهین آزادی کردستان مسئولیت حمله مرگبار ترکیه را به دوش گرفت

گروه تی ‌ای ک یا شاهین‌های آزادی کُردستان که یک شاخۀ پ ک ک یا حزب کارگران کُردستان است و مسئولیت چندین حمله دیگر امسال در ترکیه را به دوش گرفته، روز گذشته در خبرنامه ای در صفحه اینترنتی خود ، مسئولیت انفجارهای شام شنبه در...