شاهزاده علی با تاخیر در انتخابات فیفا مخالفت نشان داد

شاهزاده علی با تاخیر در انتخابات فیفا مخالفت نشان داد

شاهزاده علی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال گفته تاخیر در انتخاب جانشین سپ بلاتر باعث "بی‌ثباتی بیشتر" در فیفا خواهد شد. علی بن حسین یکی از نامزدهای انتخابات ریاست فیفا در ماه فوریه است اما پس...