شاهراه کابل_قندهار تنها بروی مسافران باز شد

شاهراه کابل_قندهار تنها بروی مسافران باز شد

شماری از معترضانی که این شاهراه را مسدود ساخته بودند می‌گویند که شب گذشته رئیس جمهور غنی با سران کسانی که معترض بودند بصورت تلفنی صحبت کرده و از آنها خواست تا این شاهراه را باز کنند.   آنان می‌گویند که رئیس جمهور غنی...