شاهراه سالنگ به روی ترافیک مسدود شد

شاهراه سالنگ به روی ترافیک مسدود شد

شاهراه سالنگ به دلیل بارندگی‌های شدید شب و روز گذشته، به روی ترافیک مسدود شد. جنرال رجب، آمر حفظ و مراقبت سالنگ‌ها به رسانه‌ها گفت که این شاهراه از شب گذشته مسدود شده و تا پاک‌کاری کامل به هیچ موتری اجازه تردد داده...