کمبود بودجه اداره ترافیک، چراغ های ترافیکی را به خاموشی کشاند

کمبود بودجه اداره ترافیک، چراغ های ترافیکی را به خاموشی کشاند

سیستم چراغ های ترافیکی در شماری از چهار‌ راهی‌های شهر هرات به درستی کار نمی کند.   مسئولان مدیریت ترافیک هرات با تایید این موضوع می‌گویند که کمبود بودجه سبب شده تا آنها نتوانند مشکلات فنی این سیگنال‌ها را بر طرف...