سیگار واگذاری ۳۹۰ پایگاه نظامی آمریکایی را به نظامیان افغان ستودنی خواند

سیگار واگذاری ۳۹۰ پایگاه نظامی آمریکایی را به نظامیان افغان ستودنی خواند

بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان اعلام کرده که نیروهای امریکایی بیش از ۳۹۰ پایگاه نظامی خود به ارزش بیش از ۸۵۰ میلیون دالر را در اختیار نظامیان افغان قرار داده‌اند. جان سپکو، بازرس ویژه امریکا گفته که این...