سیگار: شاید سربازان امریکایی دوباره به میدان جنگ افغانستان بازگردند

سیگار: شاید سربازان امریکایی دوباره به میدان جنگ افغانستان بازگردند

مقام‌های امریکایی به‌تازگی گفته‌اند که پس‌از انتشار گزارش سازمان ملل در پیوند با افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان، اگر جنگ بیش از این در این کشور شدت بگیرد، سربازان امریکایی درنبرد روبه‌رو سهم خواهند گرفت. این...